Arbeidsmiljø og naturmiljø

Hos De Rijswaard har vi tett kontakt med menneske og miljø. Vi ser det som vår plikt å bidra til våre medarbeideres velvære og det beste for våre omgivelser. Her går vi gjerne et skritt lenger enn hva loven bestemmer.

Sikkerhet, helse og velvære på arbeidsplassen

For å lage en fasadestein av høy kvalitet, er du avhengig av mennesker som utfører arbeidet med glede. Disse menneskene, våre medarbeidere, er svært viktige for oss. Derfor sørger vi for sikkerhet, helse og velvære på arbeidsplassen. Takket være god drift og ved hjelp av moderne avtrekksanlegg sørger vi for eksempel for at arbeidsomgivelsene holdes så fri for støv som mulig. Ved frakt av steinene våre avstemmer vi emballasjen til mekanisk transport på byggeplassene.

Begrense miljøskade i grunn, vann og luft

Vår fabrikk tilfredsstiller de strengeste krav for utslipp av røykgass. Vi har i den sammenheng eget renseanlegg for røykgass, som filtrerer eventuelle sotpartikler fra røykgassene. Takket være vårt eget vannrenseanlegg kan tilsmusset skyllevann brukes på nytt i produksjonsprosessen. Likeledes tar vi vare på områdene rundt leirfeltene våre. Dette gjøres ved å innrede de utgravde områdene på nytt slik at utviklingen på stedet igjen kan foregå på en naturlig måte. Vi er også nøye med å påse at bruken av miljøskadelige stoffer i fabrikken begrenses til et minimum.