Fugeformer

Fugen utgjør et viktig aspekt ved byggverket. I tillegg til fugetykkelse og fugens farge, som du kan eksperimentere mye med senere, er også fugeformen med på å bestemme bygningens endelige resultat.

Nedenfor forsøker vi å gi en oversikt over de mest brukte fugeformene ved hjelp av en del tverrsnitt.

Doorgestreken

Gjennomstrøket

Hol

Hul

Platvol glad

Flatfylt, glatt

Schaduw

Skygge

Geknipt

Klippet

Iets teruggehouden

Lett tilbaketrukket

Platvol gekamd

Flatfylt, kammet

Bol geklopt

Rundslått

Verdiept

Fordypet