prosess

Teglverket

Teglverket De Rijswaard er i drift sju dager i uka. På den ene siden er det for å utnytte den høye kapasiteten, på den andre siden for å utnytte den bærekraftige energien som produseres i fabrikken. Det jobbes i to skift for å levere 120 millioner murstein året. Siden produksjonsprosessen for en stor del er automatisk, trengs bare åtte personer for å forandre leire til perfekte murstein. Til sammen jobber 32 arbeidstakere ved De Rijswaard (produksjon, teknikere og administrasjon).

Prosessen

Hele prosessen, fra leire til murstein, kan deles inn i seks faser: råmateriale, preprosessing, formgivning, tørking, brenning og sortering.Velg link for en kort forklaring av hver fase.